Netherlands

Radio TPOT:
Zomertijd antenne tijd luid het gezegde.
Vaak wordt dit dan verteld om te verhullen dat er probleempjes zijn met de antenne installatie šŸ˜ƒ
Nu is dat hier niet anders, de zendantenne is met zijn werkfrequentie gezakt van 918 naar 913 KHz.
Zoiets kan natuurlijk niet zo maar gebeuren, daar moet een reden voor zijn. Helaas heb ik het vandaag niet kunnen vinden dus morgen maar verder.
Vandaar dat er even geen uitzendingen zijn van radio TPOT op de 918 KHz. Als er nieuws is wordt het hier zo spoedig gemeld, stay tuned zeggen ze dan.

Translation:
Summer time antenna time loud the saying.
Often this is told to cover up the problems with the antenna installation šŸ˜ƒ
Now that’s no different here, the broadcast antenna has fallen from 918 to 913 KHz with its working frequency.
Of course, something like this can’t happen, there must be a reason for it.
Unfortunately I didn’t find it today so tomorrow we’ll continue. That’s why there are no broadcasts of radio TPOT on the 918 KHz for a while.
If there is news, it will be reported here as soon as possible, stay tuned they say šŸ‘
Radio TPOT fb group (2021-07-16)